Política de privacitat

1. Àmbit d’aplicació

Barcelona Drets i Llibertats es compromet a respectar la privacitat d’aquells que visiten i utilitzen la seva web, la pàgina principal de la qual es troba a l’adreça www.bcndretsillibertats.cat (el “Sitio Web”).

La present Política de Privacitat té com a finalitat informar a l’usuari sobre el tractament de les dades personals que es recullen a través del Lloc Web i dels serveis que té associats, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la normativa que la desenvolupa i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

L’ús del Lloc Web o de qualsevol dels seus serveis associats implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions de la present Política de Privacitat, i que les seves dades personals seran tractades segons s’estipula en la mateixa.

2. Responsable del fitxer

Les dades personals de l’usuari recollides a través del Lloc Web seran incloses en un fitxer el responsable del qual és Barcelona Drets i Llibertats. Barcelona Drets i Llibertats informa a l’Usuari de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal pel compliment de las finalitats legítimes de la web.

3. Recopilació de dades

Podem recopilar la següent informació:
- IP
- Nom
- la informació de contacte incloent l’adreça de correu electrònic

Li demanarem el seu permís per contactar-lo. Si ens autoritza, utilitzarem el correu electrònic per comunicar els articles que creiem que poden ser del seu interès. Si no desitja rebre aquestes comunicacions, tindrà l’oportunitat de donar-se de baixa fent clic a l’enllaç de donar-se de baixa a la part inferior de cada correu electrònic.

Què fem amb la informació que recopilem?

Necessitem aquesta informació per la següent raó:
- Manteniment dels registres interns.

4. Baixa

L’ usuari podrà optar per no rebre comunicacions de Barcelona Drets i Llibertats en qualsevol moment a través dels enllaços establerts per aquesta finalitat en cadascun dels missatges de correu electrònic de Barcelona Drets i Llibertats, o bé posant-se en contacto a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal que consta a l’apartat 9 del present document.

5. Confidencialitat i seguretat

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb total confidencialitat. Barcelona Drets i Llibertats informa que adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades, ja que l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. No obstant, no existeix cap sistema completament segur, per la qual cosa Barcelona Drets i Llibertats no pot garantir que les dades puguin estar totalment protegides en tot moment i sota qualsevol circumstància aliena a Barcelona Drets i Llibertats.

6. Dades de tercers

En el supòsit de que l’usuari faciliti dades personals de terceres persones, aquest garantitza haver obtingut el seu previ consentiment i haver-los informat prèviament de les condicions i finalitats per les quals Barcelona Drets i Llibertats utilitzarà les seves dades personals. Si Barcelona Drets i Llibertats ho requereix, l’usuari haurà d’acreditar haver obtingut aquest consentiment.

7. Menors

El Lloc Web no recopila intencionadament dades personals de visitants menors de catorze (14) anys.

En el supòsit de que un usuari proporcioni dades de menors de catorze (14) anys, aquest garantitza haver obtingut el previ consentiment dels seus pares o tutors. Si Barcelona Drets i Llibertats ho requereix, l’usuari haurà d’acreditar haver obtingut aquest consentiment.

8. Qualitat de les dades

Les dades proporcionades por l’usuari hauran de ser exactes i veraces. En todo cas, recau sobre l’usuari l’obligació de mantenir les seves dades actualitzades.

9. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

En qualsevol moment l’usuari podrà dirigir-se a Barcelona Drets i Llibertats per accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a les seves dades personals dirigint-se a l’adreça electrònica info@bcndretsillibertats.cat.

10. Cookies

Aquest Lloc Web utiliza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten conèixer certa informació de l’usuari quan entra, navega i utilitza el Lloc Web. Els fitxers cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i al seu ordinador (adreça IP). Aquests fitxers no proporcionen referències que permiten deduir el nom i cognoms de l’usuari. Barcelona Drets i Llibertats utilizarà aquesta informació amb l’objectiu d’optimitzar el contingut, facilitar la navegació en el Lloc Web y adaptar els seus serveis a l’usuari. En tot cas l’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant, Barcelona Drets i Llibertats informa que deshabilitar cookies pot suposar una limitació de les funcions del Lloc Web.

Així mateix, aquest Lloc Web utilitza cookies de tercers, incloent Google, per establir perfiles d’usuari que permetin conèixer quines són les seves preferències, així com per oferir publicitat en funció d’anteriors visites de l’usuari al LLoc Web. L’usuari té l’opció de deshabilitar aquestes cookies en http://www.google.com/intl/es/privacy/ads/.

11. Plugins socials

El Lloc Web utilitza plugins socials de [Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram i Google].

L’usuari que desitgi conèixer quines dades es recullen a través d’aquests plugins socials i com són tractades, ha de visitar las respectives polítiques de privacitat.

12. Spam

Barcelona Drets i Llibertats no aprova la pràctica del “spamming”. Aquest terme significa l’enviament massiu i repetitiu de missatges de correu electrònic no sol·licitats, normalment de caràcter comercial, a persones amb les quals el remitent no hagi mantingut cap contacte anterior, o que hagin expressat el seu desig de no rebre aquests missatges.

13. Tractament de les dades

L’empresa responsable de tractament indicat és Barcelona Drets i Llibertats, les dades identificatives i de comunicació de la qual pots trobar a l’inici d’aquesta política de privacitat.

En compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), t’informem que les dades que ens proporcionis com a usuari registrat es tractaran per a:

Mantenir actiu el teu perfil d’usuari a la nostra plataforma, permetent interactuar i utilitzar les diferents eines que posem a la teva disposició com a usuari registrat. El teu perfil es mantindrà actiu mentre no cursses la baixa corresponent.

Si et subscrius a algun dels nostres portals per a rebre automàticament les novetats que en ells publiquem, la teva adreça de correu electrònic s’utilitzarà per fer-te arribar aquestes novetats.

Si participes escrivint comentaris es publicarà el teu nom d’usuari. No publicarem en cap cas la teva adreça de correu electrònic.

Totes les teves dades personals es guardaran en servidors ubicats dins de la Unió Europea i sota mesures de seguretat específiques que pretenen evitar l’accés no autoritzat o la fuga d’informació.

A més, les dades personals que tinguem seran tractades de forma confidencial, aplicant les mesures tècniques i organitzatives establertes a la nostra política interna de seguretat; t’informem igualment que s’ha realitzat un anàlisis de riscos i una avaluació d’impacte per a assegurar-nos que protegim la informació dels nostres usuaris amb la finalitat d’evitar el seu accés, manipulació o eliminació indegudes.

La base jurídica de tots els tractaments indicats anteriormenta és la del consentiment; guardarem la información¡ necessària per a acreditar que vas otorgar els consentiments corresponents quan et vas donar d’alta amb nosaltres. Podràs retirar en qualsevol moment el consentiment en el teu perfil o sol·licitant la baixa del teu compte.

T’informem igualment que t'assisteixen els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió i limitació del tractament sobre les teves dades personals, poguent exercir-los mitjançant escrit a l’adreça del responsable. Mantindrem les teves dades mentre mantinguis actiu el teu perfil; si et dones de baixa, procedirem a suprimir el teu perfil i conservarem les teves dades personals durant un període de temps de 3 anys per a poder donar resposta a les eventuals responsabilitats nascudes del tractament de les teves dades personals.

Totes les contribucions (comentaris) que hagis realitzat als nostres portals es mantindran però associats a un usuari anònim denominat “Usuari desactivat”.

Igualment t’informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que consideris que el tractament de les teves dades no està sent l’adequat.

Per altra banda, t’informem que pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic: